Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AQUA-DEKOR s.r.o., platné od 29.5.2019

 

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví závazná pravidla pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem, jak jsou tito specifikováni níže. VOP jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem.

 

Dodavatel

AQUA-DEKOR s.r.o., vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová složka C 10579

Sídlo: Kojetická 1654/9 Ústí nad Labem, 40003

Bankovní spojení CZK: 43-9764500217/0100
Bankovní spojení Euro: 123-9450227/0100

Kontakty: +420 602 712 710, email: info@vaping-store.com

 

Dále jen prodávající

 

Odběratel

Je podnikatelský subjekt s přiděleným platným IČ, který provedl nebo provádí objednávku v rámci jeho podnikatelské činnosti a nejdná se o koncového spotřebitele.

Dále jen kupující

 

Objednávka

Před prvním nákupem je nutno, aby se kupující zaregistroval do online systému. Registraci je možno provést vyplněním formuláře nebo přes obchodního zástupce, který registraci provede za kupujícího. Následně budou kupujícímu sděleny přihlašovací údaje.

Zboží kupující objednává vložením do košíku a zadáním požadovaného množství. Pro dokončení objednávky je nutno zboží v košíku potvrdit. Košík kupujícího může informovat o případné nedostupnosti určitého zboží a zobrazí kupujícímu finální přehled objednaného zboží. Po potvrzení je nutné zvolit místo dodání a formu úhrady.

Potvrzení a odeslání objednávky kupujícím se považuje jako návrh na uzavření kupní smlouvy a zároveň souhlasem s těmito obchodními podmínkami.

Po ukončení objednávky přijde kupujícímu potvrzovací email s rekapitulací objednávky.Pro odeslání zboží v den objednání, doporučujeme ukončit objednávku nejpozději ve 14:00.

Jestliže v objednávce nastane situace, že daná položka není k dispozici, budeme vás informovat.

Objednávky placené formou bankovního převodu budou odeslány v den připsáńí částky na náš banovní účet.

 

Ceny

Ceny zboží uveřejněné na internetových stránkách http://obchod.topcigars.cz v profilu kupujícího, do kterého se přihlašuje pod svými přihlašovacími údaji, představují aktuální platné ceny, které mají přednost před cenami uvedenými v tištěné formě. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH nebo s DPH podle nastaveného zobrazení a neobsahují dopravné a balné. V ceně je již zahrnut poplatek za likvidaci elektroodpadu a autorská odměna. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez

předchozího upozornění.

 

Zaslání objednávky a dodání zboží

Způsob odeslaní zboží si volí kupující při zadávání objednávky. Zboží prodávající zasílá prostřednictvím České pošty a nebo kurýrní službou DPD.

 

Zboží objednané v pracovní dny do 14:00 (Česká pošta) je odesláno kupujícímu tentýž pracovní den (využití služby DPD je možné pouze do 13:00hod Přepravce garantuje doručení do jednoho pracovního dne ode dne expedice zásilky. Prodávající nemůže garantovat za přepravce avizované doručení. Zásilka je odesílána výhradně na adresu, kterou kupující zadal ve své objednávce. Nepřevezme-li kupující objednané zboží, a zboží bude vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady na dopravu zboží v plné výši.

 

Převzetí zboží

Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození přepravního obalu, je kupující povinen si zkontrolovat kompletnost a stav objednávky a v případě poškození či neúplnosti vyhotovit záznam a fotodokumentaci o zjištěné skutečnosti a tuto si nechat potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu nahrazena chybějící či poškozená část objednávky.Podepsáním dodacího listu či převzetím od dopravce a zaplacením kupní ceny kupující stvrzuje, že objednávka dorazila kompletní a nepoškozená. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

 

 

Platební podmínky

Hlavní ceny jsou uvedeny včetně DPH , podružná cena je zobrazena bez DPH. Ceny jsou nastaveny individuálně v závislosti na odběrech jednotlivých nakupujících. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen. Platební podmínka je volena kupujícím a to buď platbou předem - úhradou celkové částky včetně nákladů na dopravu na bankovní účet prodávajícího nebo při převzetí zboží - na dobírku. Doprava při objednávce nad 2 500kč s DPH je zdarma - při objednávce do 2.000 Kč bez DPH je dopravné 119,- Kč s DPH v případě České pošty a 129,- Kč přes DPD.

Pro objednávky placené převodem není účtován poplatek za dobírečné.
 

Číslo účtu prodávajícího pro platbu převodem CZK 

Komerční banka a.s.: 
43-9764500217/0100

IBAN:CZ8801000000439764500217, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33,114 07 Praha 1

 

Číslo účtu prodávajícího pro platbu převodem Euro

Komerční banka a.s.: 
123-9450227/0100
IBAN:CZ8401000001230009450227, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33,114 07 Praha 1


 

Záruka, reklamace

Zákonná odpovědnost za vady

Zákonná odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Prodávající zaručuje, že zboží bude v okamžiku předání prosto vad. Nebezpečí vzniku škody na zboží nebo jeho ztráty či odcizení přechází na kupujícího okamžikem, kdy se zboží dostane do sféry dispozice kupujícího.

Záruka za jakost zboží

Odpovědnost za jakost zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 429 a násl. zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, úmyslné poškození zboží kupujícím nebo třetí osobou, poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, přepólování), poškození živelnou pohromou, závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací, poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace, poškození způsobené nedodržením instalačního návodu, poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno a na zboží, které má porušenou záruční plombu.

 

Kupujícímu je poskytována záruční doba na elektronické cigarety a to v délce:

6 měsíců na kapacitu baterií od data prodeje kupujícímu

Záruka nelze uplatnit v případě: 
- Vady způsobené běžným opotřebením 
- Nesprávným používáním výrobku 
- Nesprávným a nevhodným skladováním 
- Reklamace se také nevztahuje na vady vzniklé při neodborné montáži zboží.
- Záruka též není poskytována na spotřební materiál, žhavicí hlavy, cartridge a e-liquidy

 

Postup při reklamaci, který je potřeba kupujícím dodržet:

Kupující zašle řádně zabalené a popsané reklamované zboží na adresu naší provozovny: AQUA-DEKOR s.r.o., Národního odboje 633/21, Ústí nad Labem, 400 03. Poštovné a balné hradí kupující. Je potřeba uvést kupujícím informace o odesílateli a zároveň přiložit seznam reklamovaného zboží včetně popisu závad jednotlivých položek eventuálně jej odeslat na email reklamace@topcigars.cz. 

Reklamaci vyřešíme nejpozději dva týdny od přijet a bude odeslána na vámi nastavenou dodací adresu.
Není-li zboží k dispozici, bude kupujícímu nabídnuta náhrada v jiném dostupném zboží nebo vrácení peněz.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy (objednávky) kdykoliv před jejím odesláním. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy po odeslání zboží, před jeho zaplacením, má prodávající právo požadovat od kupujícího náklady s odesláním spojené. V případě opakovaného zrušení již odeslané objednávky kupujícím má prodávající právo ukončit s kupujícím spolupráci. Prodávající si též vyhrazuje právo ukončení smluvního vztahu s kupujícím, který porušuje platné předpisy či zákony pro prodej zboží nabízené prodávajícím, či jinak nesplňuje platnou legislativu.

 

Odpovědnost za škodu

Prodávající neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží (náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, dopravu a další odvozené škody).

 

Tyto obchodní podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí zejména ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Prodávající AQUA-DEKOR s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
 
Rychlé vyhledávání
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
ČeskyEnglishDeutsch
 
© Vaping Store